Direct naar de inhoud.

Wedeka bestaat 50 jaar. Lees hier ons verhaal.

Wedeka Bedrijven, gevestigd aan de Electronicaweg 29, 9503 GA te Stadskanaal, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacy verklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op onze website www.wedeka.nl
Wij respecteren uw privacy. Uw persoonlijke gegevens worden door ons zorgvuldig behandeld
en beveiligd. Als verwerkingsverantwoordelijke houden wij ons aan de wet- en regelgeving op
het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de daaruit voortvloeiende regelgeving. Dit
betekent onder meer dat wij uw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen en gepaste
technische en organisatorische maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen.

  1. Wij verzamelen uitsluitend persoonsgegevens die u ons zelf verstrekt bij het invullen van
    het contactformulier op deze website.
  2. Wij verwerken deze persoonsgegevens uitsluitend in verband met uw verzoek (via het
    contactformulier) om contact.
  3. Wij verstrekken deze persoonsgegevens nooit aan derden.

© Copyright Wedeka 2023 Disclaimer Cookies Privacyverklaring Inkoopvoorwaarden