Direct naar de inhoud.

Wedeka bestaat 50 jaar. Lees hier ons verhaal.

Trajecten

Wedeka biedt diverse trajecten vanuit de overtuiging dat werk een belangrijke bijdrage levert aan de zelfredzaamheid en een zinvol bestaan van ieder mens.

Werk biedt structuur en richting aan het dagelijks leven, draagt bij aan de eigen ontwikkeling en waardering.

Met hart en ziel zetten wij ons in voor mensen voor wie het krijgen en vervullen van een baan op de reguliere arbeidsmarkt geen vanzelfsprekendheid is.

Wij bieden passende begeleiding aan alle deelnemers van onze trajecten. Onze deelnemers willen wij laten ontwikkelen (sociale vaardigheden, werknemersvaardigheden en vakvaardigheden) op het niveau van de deelnemer, zodat er een passende vervolgstap gemaakt kan worden.

In ons werk staan de kernwaarden van Wedeka centraal : mensgericht, betrouwbaar samenwerken, kwaliteit en veranderbereidheid.

Maar bovenal vertrouwen wij op ieders kracht! Dit geldt voor onze deelnemers, collega’s en externe partijen!

De trajecten worden door diverse externe partijen afgenomen, zoals gemeenten, UWV, onderwijs, Reclassering en reguliere organisaties.

Wij bieden onderstaande trajecten aan :

Sociale activering
Dit traject is gericht op het verrichten van onbeloonde maatschappelijke zinvolle activiteiten gericht op arbeidsinschakeling of, als dat niet mogelijk is, op maatschappelijke participatie.

Werkfit
Gedurende het traject wordt er gewerkt aan de basis werknemersvaardigheden en gaat de aandacht uit naar het in kaart brengen en/of opheffen van eventuele belemmeringen die doorstroom of uitstroom naar een passende werkplek in de weg staan.

Werkervaringsplek
Het opdoen van werkervaring en-/of leren functioneren in een arbeidsrelatie aan de hand van praktijkervaring. Tijdens dit traject wordt er gewerkt aan de vakvaardigheden. Het aanleren van vakvaardigheden om een vervolgstap mogelijk te maken in doorstroom of uitstroom richting de arbeidsmarkt.

Keuzecarrousel
Korte praktijkervaring opdoen in diverse beroepsrichtingen om vervolgens aan de hand van de opgedane werkervaring een keuze te maken in welke beroepsrichting de deelnemer zich verder wil ontwikkelen of werkzaam wil zijn.

Praktijkleren
Praktijkleren met een praktijkverklaring is een laagdrempelige vorm van vakgerichte scholing, waarbij de deelnemer onder begeleiding, de van te voren afgesproken werkprocessen leert. De werkprocessen zijn opgesteld in samenwerking met MBO instellingen en SBB.

De deelnemer ontvangt een praktijkverklaring voor de werkprocessen die hij heeft leren uitvoeren. Hierbij is ook een docent vanuit het MBO onderwijs betrokken. 

Kansrijk opleiden Logistiek
Via praktijkgerichte opleidingen op www.kansrijkberoep.nl kunnen inwoners uit de gehele
arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe zich aanmelden om te leren.
Wij bieden de volgende opleidingen binnen onze afdeling logistiek:
– Keuzecarrousel Transport en Logistiek;
– Voorschakeltraject Transport en Logistiek;
– Voorschakeltraject Assistent Logistiek;
– Voorschakeltraject Certificaten behalen in Transport en Logistiek.

UWV trajecten
In opdracht van het UWV voeren wij de volgende trajecten uit:
– UWV modulair;
– UWV Werkfit maken;
– UWV naar Werk;
– UWV praktijk-assessment.

Alle trajecten zijn gericht op re-integratie.

Stages vanuit het onderwijs
Deelnemers vanuit het onderwijs zo goed mogelijk voorbereiden op het toekomstige werkveld. Ontwikkelen van werknemersvaardigheden en vakvaardigheden door het bieden van een passende werkplek, zodat zij zich ontwikkelen tot een volwaardige werknemer in de toekomst.

Re-integratie reguliere organisaties
Een traject waarin de deelnemer (in dienst van de opdrachtgever en arbeidsongeschikt is) een passende werkplek bieden waarin deze kan re-integreren onder begeleiding van één van onze trajectbegeleiders in samenwerking met de opdrachtgever.

Indien u meer informatie over een van onze trajecten of wellicht mogelijkheden wilt bespreken voor het invullen van een nieuw traject, kunt u contact opnemen via : trajecten@wedeka.nl

In samenwerking met de gemeente Stadskanaal biedt Wedeka Bedrijven een ontwikkelafdeling waarin de aandacht uitgaat naar het in kaart brengen en/of opheffen van eventuele belemmeringen die doorstroom of uitstroom naar een passende werkplek in de weg staan.

Werkfittraject
Leonie is vanuit een uitkeringspositie 1,5 maand werkzaam geweest in een werkfit traject op onze TDC ontwikkelafdeling en via een werkervaringsplek bij een externe partij uitgestroomd naar een reguliere baan als Helpende bij skidkinderopvang. Binnen skid kinderopvang krijgt Leonie straks ook de mogelijkheid om door te stromen naar een BBL opleiding voor medewerkster in de kinderopvang.

Aanmeldformulier

Aanmeldformulier

Gegevens aanvrager

Aangemeld voor

Aangemeld voor

Werksoorten

Werksoorten

Persoonlijke gegevens deelnemer

Geslacht
Startkwalificatie

Opdrachtgever

© Copyright Wedeka 2023 Disclaimer Cookies Privacyverklaring Inkoopvoorwaarden